VAR VERKLARING?


Een VAR betekent Verklaring ArbeidsRelatie. Dit is een verklaring van de belastingdienst waarin de arbeidsrelatie staat beschreven tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer. Met de VAR verklaring weet de opdrachtgever of hij de opdrachtnemer als zelfstandig ondernemer mag beschouwen. Ook weet de opdrachtgever dan welke belastingen en premies moeten worden ingehouden op de vergoeding. De VAR kan aangevraagd worden bij de belastingdienst.

HOE LANG IS DE VAR VERKLARING GELDIG?

De VAR verklaring is maximaal 1 kalenderjaar geldig. Wanneer de VAR verklaring niet aan het begin (1 januari) van het jaar is aangevraagd is de VAR dus geldig tot het eind (31 december) van dat kalenderjaar. Bijvoorbeeld als de VAR is aangevraagd op 28 mei 2013 is die geldig tot 31 december 2013. Als de geldigheid van de VAR is verlopen, dan kan er een nieuwe worden aangevraagd bij de belastingdienst.

Als er een opdracht is aangenomen voor 1 November en de opdracht start op of na 1 januari, dan blijft de VAR verklaring tot het eind van de aangenomen opdracht geldig. De VAR verklaring verloopt ieder kalenderjaar na 31 december. Dit is de enige uitzondering van de VAR verklaring. De langere geldigheid geldt ook niet als de opdracht voor 1 November is aangenomen. Maar op het moment dat de VAR verklaring binnen is voor het nieuwe kalenderjaar. Dan geldt de opdracht vanaf 1 januari met de VAR verklaring van het nieuwe kalenderjaar.

De VAR verklaring moet geldig zijn wanneer die aan de opdrachtgever wordt getoond. Er wordt een kopie gemaakt van de VAR verklaring en van het identiteitsbewijs van de opdrachtnemer. Deze bewaart de opdrachtgever in zijn administratie.